Entrepenør Odsherred

Entreprenørarbejde

Traktor fra Herrestrup Slam på Odsherred

Vi udfører diverse entreprenøropgaver.

Gravearbejde i forbindelse med kloakservice

Nærmest alt inden for gravearbejde kan bestilles os Herrestrup slam, entreprenør og kloak service. Vi råder over en række entreprenør maskiner til alle formål. Brug os som underleverandør til diverse kloakservice og udgravning til dræn

Styret underboring

Er der brug for en entreprenør, eller underentreprenør så anlægsprojektet undgår at problemer med opgravning af belægninger, der skal brydes op og genanlægges. 

Nedgravning af fiberkabler

Vi har lang erfaring med fibernedgravning fra flere projekter i hele region Sjælland.

 

Entrepenørmaskiner - gul og rød rendegraver