Kloak service

TV-inspektion af Kloak

TV inspektion af kloak gennem toilet

I nogle tilfælde giver det god mening at få set klokken efter med en TV-inspektion.  Det er med til at afklare hvad der er den bedste løsning for at få din kloak til at virke igen. 

Det består en kloak tv-inspektion af:

  1. Ring 27 43 05 20 og bestil tv-inspektion
  2. Herrestrup Slam kommer med tv-inspektionsudstyret
  3. Du får syn for sagen via skærmen 
  4. Du sparer penge inden opgravning eller spuling
  5. Vi beslutter sammen hvad der er den bedste løsning

Få styr på tilstanden af din kloak med en TV-inspektion

Ved spuling af kloak fjerne vi af aflejringer i rørene ved hjælp af en højstryksspuler, men inden vi går igang, eller hvis problemet ikke løses, er det en god ide at få lavet en tv-inspektion af klokken, det sikrer den rigtige løsning.

Kloak tv-inspektion i forsikringssager

Årsagen til at en kloak er stoppet eller ikke fungerer korrekt kan være forstoppelse, knækkede rør eller andet, og i mange sager kan du bruge din forsikring til at betale skaden. Det er nemt at tage kontakt til forsikringen, med en TV optagelse af kloakken, oder viser hvor problemet er.

Vi kører ud til private boliger, i sommerhusområderne og til virksomheder der har brug for spuling

minigraver har gravet en rende på en mark

Nedgravning af nedsivningsanlæg

Entrepenør Odsherred Hvad er et nedsivningssystem? Nedsivningsanlægget består hovedsagelig af en bundfældningstank og en pumpebrønd. Der løber et rørnet under jorden, som forbinder disse to

Læs mere »