Kloak service

Kloakspuling og spuling af dræn

Slange i en kloak spuling af dræn

Hvis du selv har renset vandlåsen med afløbet stadigt ikke trækker, eller står der vand i brønden, samtidigt med at der breder der sig en ubehagelig lugt kan det være nødvendigt med en professionel kloakspuling.

Har du problemer med lugtscener fra din kloak, kan du til kalde Herrestrup slam kloakspuling, så du er sikker på at problemet bliver løst ordentligt.

Kloakspuling renser de tilstoppede rør så du slipper af med lugtscener fra kloakken. Ved spuling fjerne aflejringer i rørene ved hjælp af en højstryksspuler.

I tillæg til at rense kloakken med kloakspuling kan du få suget kloakken med en slamsuger. Slamsugning kan være en god løsning i hvis f.eks. pumpebrønd eller sivebørn er stoppet, eller du har et tilstoppet kloakledning.

Vi kører ud til private boliger, i sommerhusområderne og til virksomheder der har brug for spuling.

minigraver har gravet en rende på en mark

Nedgravning af nedsivningsanlæg

Entrepenør Odsherred Hvad er et nedsivningssystem? Nedsivningsanlægget består hovedsagelig af en bundfældningstank og en pumpebrønd. Der løber et rørnet under jorden, som forbinder disse to

Læs mere »