Entrepenør Odsherred

Nedgravning af nedsivningsanlæg

minigraver har gravet en rende på en mark

Hvad er et nedsivningssystem?

Nedsivningsanlægget består hovedsagelig af en bundfældningstank og en pumpebrønd. Der løber et rørnet under jorden, som forbinder disse to komponenter. Spildevandet løber ned i bundfældningstanken. Herfra pumpes vandet ind i pumpebrønden. Vandet fordeles derefter via flere meter fordelerrør til forskellige steder i jorden. Når vandet stille siver ned gennem jorden bliver det renset på naturligvis inden det når frem til grundvandsmagasinet.

Vi tilbyder også regnvands nedsivningsanlæg

Det kan være en god løsning med en faskine, lad os se på det, og give dig et tilbud. 

 

Nedsivningsanlæg er billige at installere

nedsivningsanlæg har flere fordele, som ikke findes i de traditionelle kloakker. Det er billigt at installere, let at vedligeholde. Desuden kan det installeres hvor som helst uden at forstyrre udsigten.

Pris på nedgravning af nedsivningsanlæg

Kontakt os gerne for en uforpligtende pris på nedgravning af nedsivningsanlæggets pris.

 

Levering af nedsivningsanlæg på Odsherred

Vi leverer og graver på hele Odsherred