Kloakservice

Slamsugning på Odsherred og i Holbæk

Slamsuger fra Herrestrup Slam på Odsherred

Har du problemer med din kloak, kan du tilkalde Herrestrup slams slamsuger.

Når der breder sig en ubehagelig lugt i huset, kan det tit skyldes en tilstoppet kloak, og der kan være brug for professionel hjælp, så du er sikker på at problemet bliver løst ordentligt, og som en del af løsningen kan du også få spulet kloakken.

Slamsugning kan være nødvendigt i flere forskellige tilfælde, og vi rykker oftest ud hvis kloakken er stoppet, eller du har et tilstoppet afløb eller en tilstoppet kloak. Slamsugning bruges også når der er skidt i sive- eller pumpebrønde og kloakledninger.  

Vi kører ud til private boliger, i sommerhusområderne og til virksomheder der har brug for slamsugning.

Vi har døgnvagt og weekendvagt for tømning af septiktank, spuling og slamsugning. 

minigraver har gravet en rende på en mark

Nedgravning af nedsivningsanlæg

Entrepenør Odsherred Hvad er et nedsivningssystem? Nedsivningsanlægget består hovedsagelig af en bundfældningstank og en pumpebrønd. Der løber et rørnet under jorden, som forbinder disse to

Læs mere »
Slange i en kloak spuling af dræn

Kloakservice i Holbæk

Kloak service Herrestrup Slam, har monteret spuleanlæg på slamsugeren, og har du problemer med afløbet ikke trækker kan det du bestille en en professionel kloakspuling.

Læs mere »