Kloak service

Tømning af septiktank

mand holder slange ved tømning af septiktank

Mange sommerhuse nær Sejrøbugten og andre fritliggende huse er ikke koblet på kloaknettet, og er derfor nødt til at  benytte septiktanke, trixtanke eller bundfældningstanke som de også kaldes.

Septiktanke fyldes løbende med kloakvandet fra husets toilet og køkkenafløb, og bør tømmes jævnligt, og mindst en gang årligt for at sikre den ikke løber over, og der sker forurening.

Hvis du har spørgsmål til tømning af din septiktank, er du velkommen til at ringe til Herrestrup slam vi har døgn– og weekendvagt og tager opgaver på store dele af Odsherred og Holbæk kommune.

 

Hvornår skal en bundfældningstank tømmes?

Septiktank, hustank, trixtank, emscherbrønd og bundfældningstank er betegnelser for samme type tank. I norm for mindre afløbsanlæg kaldes en sådan tank en bundfældningstank

Ifølge Miløstyrelsen vejledning og anbefaling skal en tank tømmes  mindst én gang årligt læs Miljøstyrelsens detaljerede beskrivelse om bundfældningstanke 

 

Spørgsmål?

Ring: 27 43 05 20

Har du spørgsmål til hvordan til problem løses og hvad prisen for  slamsugning løber op i er du altid velkommen til at ringe.

Slange i en kloak spuling af dræn

Kloakservice i Holbæk

Kloak service Herrestrup Slam, har monteret spuleanlæg på slamsugeren, og har du problemer med afløbet ikke trækker kan det du bestille en en professionel kloakspuling.

Læs mere »