Kloak service

Tømning af septiktank

mand holder slange ved tømning af septiktank

Mange sommerhuse nær Sejrøbugten og andre fritliggende huse er ikke koblet på kloaknettet, og er derfor nødt til at  benytte septiktanke, trixtanke eller bundfældningstanke som de også kaldes.

Septiktanke fyldes løbende med kloakvandet fra husets toilet og køkkenafløb, og bør tømmes jævnligt, og mindst en gang årligt for at sikre den ikke løber over, og der sker forurening.

Hvis du har spørgsmål til tømning af din septiktank, er du velkommen til at ringe til Herrestrup slam vi har døgn– og weekendvagt og tager opgaver på store dele af Odsherred og Holbæk kommune.

 

Hvornår skal en bundfældningstank tømmes?

Septiktank, hustank, trixtank, emscherbrønd og bundfældningstank er betegnelser for samme type tank. I norm for mindre afløbsanlæg kaldes en sådan tank en bundfældningstank

Ifølge Miløstyrelsen vejledning og anbefaling skal en tank tømmes  mindst én gang årligt læs Miljøstyrelsens detaljerede beskrivelse om bundfældningstanke 

 

minigraver har gravet en rende på en mark

Nedgravning af nedsivningsanlæg

Entrepenør Odsherred Hvad er et nedsivningssystem? Nedsivningsanlægget består hovedsagelig af en bundfældningstank og en pumpebrønd. Der løber et rørnet under jorden, som forbinder disse to

Læs mere »